Gabons historie

Redskapsfunn tyder på at det området som i dag utgjør Gabon, har hatt bosetning fra langt tilbake i tid, muligens helt fra 5000 år f.Kr. De tidligste innbyggere antas å ha vært pygmeer som levde av jakt og fiske. På 1500-tallet slo folk fra stammer som tilhører myene-språkgruppen seg ned i området ved munningen av Ogowe (Ogooué)-elven, mens pounou-folket forflyttet seg fra Kongo og slo seg ned i sørvest. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Gabons historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Gabons samtidshistorie

Inneholder 3 artikler: