Algeries samtidshistorie er historien etter at landet ble selvstendig 5. juli 1962 etter en åtte år lang frigjøringskrig. Etter forhandlinger mellom kolonimakten Frankrike og den algeriske frigjøringsbevegelsen Front de libération nationale (FLN) ble selvstendigheten akseptert av et overveldende flertall av befolkningen i folkeavstemning. Til tross for garantier, førte selvstendigheten til at om lag fire av fem europeere forlot landet i løpet av kort tid etter. Hele artikkelen