Vietnams samtidshistorie

Vietnams samtidshistorie er landets historie fra 1990-årene og frem til i dag. Etter Vietnamkrigen (1957-1975) mellom sør og nord, der det USA-støttede sør tapte, ble Vietnam gjenforent til Den sosialistiske republikken Vietnam. Etter krigen fulgte en vanskelig periode, både politisk og økonomisk, med å bygge opp landet.Utover 1990-tallet har økonomien i Vietnam blitt mer liberalisert og forholdene lagt mer til rette for privat næringsvirksomhet, noe som har ført til langt bedre økonomi, selv om fattigdom og korrupsjon fortsatt er store problemer. Hele artikkelen