Čárajávri, vann i Kautokeino kommune, Finnmark, vest for Masi, 7,25 km2, 611 moh. Avløp til Sállejohka, Alta-Kautokeinovassdraget.