Åtter, kapproingsbåt for åtte roere pluss styrmann, hver roer har én åre.