Ísak Harðarson, islandsk lyriker. Debuterte med samlingen Þriggja orda nafn (1982, Navn på tre ord) og har siden gitt ut flere diktsamlinger som til dels er preget av sterk språkmessig og formmessig eksperimenteringsvilje. Diktene uttrykker ofte eksistensielle og sosiale problemer. I senere diktsamlinger blir den religiøse grunntonen tydeligere, bl.a. i Hjörturinn skiptir um dvalarstað (2002, Hjorten skifter oppholdssted). I hans første roman, Mannveiðihandbókin (1999, Menneskefiskehåndboken) er drivkraften mer trosoverbevisning enn leting etter mening.