Zoealarve, stadium i larveutviklingen hos krepsdyr, etterfølger naupliuslarver. Hos mange arter er naupliuslarver det første stadium som klekker fra egget. Det er annerledes hos de fleste tifotkreps, som for eksempel krabber og reker hvor embryo utvikles til en zoealarve før den kommer ut av egget. Zoealarven har en karakteristisk fasong med to store fasettøyne, et brystparti med en pigg på ryggen og et par brystføtter. Etter nye hudskifter blir det tre par brystføtter. Bakkroppen er tynn og leddet.