Yrkesbefolkning, arbeidsstyrken i en befolkning, den del av befolkningen som er sysselsatte lønnstagere, selvstendige yrkesutøvere med egen inntekt, arbeidssøkende eller som er familiemedlem som arbeider uten fast avtalt lønn i økonomisk virksomhet, f.eks. på gård, i butikk.