Xantin, 2,6-dihydroksipurin, er en kjemisk forbindelse som forekommer i blod og urin og i enkelte planter. Et purin med formel C5H4N4O2. Teofyllin og teobromin som finnes i te og kakao, er begge dimetylxantiner. Koffein, det stimulerende stoffet i kaffe, er et trimetylxantin. Xantin oksideres i organismen til urinsyre. Fremstilles teknisk fra guanin.