Teobromin, 3,7-dimetylxanthin, organisk forbindelse med kjemisk formel C7H8N4O2. Et purinderivat som finnes i en mengde av opptil 1,8 % i kakaobønner. Det er et hvitt, krystallinsk pulver med bitter smak, løselig i varmt vann. Teobromin er urindrivende og ble tidligere anvendt en del i medisinen.