Wienersjal, store, kvadratiske eller rektangulære sjal laget i Wien fra 1812. Wienersjalene imiterte de ekte kasjmirsjalene og hadde vanligvis ensfarget bunn og brede border med orientalske mønstre. Tilsvarende sjal var blitt laget i Storbritannia fra slutten av 1700-tallet og i Frankrike fra begynnelsen av 1800-tallet. Likevel gikk de vanligvis under navnet wienersjal i Norge, uansett opprinnelsessted.