Videojournalist, journalist som arbeider alene med videokamera. Videojournalister er blitt mer vanlig i fjernsyn etter hvert som presset for å senke kostnader og redusere bemanningen har økt i fjernsynsvirksomheten. Parallelt med denne utviklingen satses det stadig mer på videojournalistikk i nettaviser.