Vertikal integrasjon, samarbeid mellom – eller sammenslutning av – bedrifter i påfølgende trinn i produksjonen. Vertikal integrasjon forekommer for eksempel ved at industribedrifter sikrer seg fast samarbeid med, eller kontroll over, leverandører av råvarer og halvfabrikata. Om vertikal integrasjon innen varehandelen, se detaljhandel.