Versade, i dressurridning en sidebevegelse hvor hestens bakpart følger sporet og forparten trår innenfor. Hestens indre forben krysser foran det utvendige og indre bakben trår fremfor det ytre.