Venia, tillatelse, tilgivelse; venia docendi, venia legendi, tillatelse til å holde forelesninger (ved et universitet); venia concionandi, rett til å preke; venia practicandi, rett til å praktisere; sit venia verbo, må ordet være tillatt, unnskyld.