Venal, som kan kjøpes eller lar seg kjøpe; bestikkelig; venalitet, bestikkelighet.