Vekstalder, periode med sterk vekst hos mennesker, dyr og planter.