Vegetativ pol, den del av plommerike eggceller som har mest plommemasse og ligger motsatt den pol (animale pol) der eggcellens kjerne finnes. Også betegnelse på den side av en blastula der de store cellene (megamerer) samles.