Vaskemalm, malm som anrikes ved en vaskeprosess. Også om malmmineral som utvinnes av sand eller grus ved vasking.