Varmetrådsinstrument, hetetrådsinstrument, instrument til måling av elektrisk strøm, mest brukt for vekselstrøm. Strømmen går gjennom en utspent metalltråd, som utvider seg pga. at strømmen varmer den opp. Forlengelsen av tråden overføres til en viser, som beveger seg over en skala.