Vannstandsglass, instrument som brukes til å kontrollere væskestanden i lukkede beholdere, særlig dampkjeler. Vannstandsglass monteres mellom to ventilhoder, det nedre i forbindelse med kjelens vannrom, det øvre med kjelens damprom.