Vannbiller, fellesnavn på de tre familiene som omfatter mesteparten av de biller som lever i ferskvann: vannkalver, virvlere og vannkjærer. Ingen systematisk enhet.