Vannkjærer, insektfamilie i ordenen biller. Ca. 2000 arter er kjent i verden, spesielt tallrike er de i tropiske strøk. I Norge er det funnet 69 arter. De kjennes på antennene som er korte med en liten kølle ytterst, men maxillepalpene («følere» ved munnen) er lange og fungerer som antenner. De fleste artene er 1–9 mm lange, men en sjelden norsk art, Hydrophilus piceus,kan bli hele 47 mm og er således vår største billeart. Mange arter lever, til tross for navnet «vannkjær», på land, særlig i dyremøkk og fet jord. De lever hovedsakelig av råtnende plantedeler eller møkk, men larvene hos mange er rovdyr. Mange vannlevende arter lever som voksne av alger, og er i besittelse av noen elegante trakter som ved antennenes hjelp leder luft fra vannoverflaten og inn til et stort luftkammer under dekkvingene.