Det å lodde ut gevinster i et lotteri, det å selge lodd.