Usurpasjon, ulovlig tilranelse av fremmed eiendom eller herredømme.