Lagtima, i Sverige betegnelse på ordinære («ordentlige») riksdagssamlinger og vanlige rettsmøter i motsetning til de urtima («overordentlige»). Begrepet hadde betydning inntil 2003. Da ble ordningen med urtima riksdagssamlinger avskaffet fordi Riksdagen nå formelt sitter samlet kontinuerlig, slik at den nye riksdagssamlingen åpnes umiddelbart etter at den forrige er avsluttet. Jf. ordningen i Norge, hvor det av tilsvarende grunn ikke lenger holdes overordentlige Storting.