Trotleventil, også kalt strupe- eller reduserventil, ventil som brukes i industrielle prosesser for reduksjon av f.eks. damp- eller gasstrykk, som regel automatisk regulert for oppnåelse av konstant trykk etter trotleventilen.