Trotleventil er en ventil som brukes i industrielle prosesser for reduksjon av for eksempel damp- eller gasstrykk. Den er som regel automatisk regulert for oppnåelse av konstant trykk etter ventilen.