Trompe, buekonstruksjon som spenner skrått over den øverste del av hjørnene i et rom med kvadratisk grunnplan og dermed formidler overgangen til en mangekantet eller rund kuppel. Forekommer særlig i orientalsk arkitektur og i enkelte tidlig-middelalderske kirkebygninger.