Tresse, bånd med innvevde metalltråder, brukt til besetning, spesielt på uniformer.