Det franske uttrykket en gros betyr «i det store», «i store parter», «partivis». Uttrykket brukes ofte i forbindelse med varesalg, og da i motsetning til en détail.