Et trekkfag i videregående opplæring er et fag som elever blir tilfeldig trukket i til eksamen. Trekkordningene fastsettes av Utdanningsdirektoratet.