Det DNA-området i et gen som er sete for RNA-polymerasens start, med tilhørende regulatoriske DNA-sekvenser, også kalt promoter. Hos eukaryote organismer har promotoren en basal del som binder de basale transkripsjonsfaktorer, og i tillegg et sett «enhancere» og «silencere», seter for binding av hhv. aktiverende og hemmende transkripsjonsfaktorer. Se genregulering.