Tilsetting, det samme som ansettelse. Ordet tilsetting brukes mest i offentlig sektor og ble blant brukt i tjenestemannsloven av 4. mars 1983. I statsansatteloven, som erstattet tjenestemannsloven 1. juli 2017, brukes imidlertid betegnelsen ansettelse.