Thomisme er den teologisk-filosofiske retning som vokste frem av Thomas Aquinas' lære, og brukes også som betegnelse på selve denne læren. Se også nythomisme.