Foreligger hvor to personer i samme dokument tilgodeser hverandre.