Terminus, tidspunkt som danner grense; faguttrykk (jfr. terminologi).