Teksel er en liten hakkeformet øks (tverrøks). Den brukes til teksling, det vil si uthuling av trau og lignende. Se også diksel.