Syntetaser, enzymer som katalyserer syntese av en forbindelse fra to utgangsstoffer, under nedbrytning av adenosintrifosfat. Kalles også ligaser (se enzymer).