Svank, uttrykk som betegner en flates avvik fra planhet, dvs. inn- eller utbuling, fordypning.