Submikroner, (av sub og mikron), også kalt ultramikroner, partikler, spesielt kolloidale partikler, som er mindre enn såkalte mikroner (synlig i alminnelig mikroskop), men som kan iakttas med ultramikroskop. Tverrsnitt 5–200 nm, noe avhengig av partiklenes egenskaper.