Storinkvisisjon, høyeste inkvisisjonsdomstol i Spania 1478–1834. Dens leder hadde tittelen storinkvisitor, en skikkelse som også er kjent fra litteraturen, bl.a. i Friedrich Schillers Don Carlos og Fjodor Dostojevskijs Brødrene Karamasov.