Storflaggermus (megachiroptera) er et navn som ikke lenger brukes. Det ble tidligere brukt på underordenen fruktflaggermus, men denne klassifisering er nå endra. Se flaggermus.