Moment som bedømmes i visse idretter, bl.a. i hopprenn på ski.