Stikkbue er en slak bue som bare utgjør en liten del av hele sirkelen.