Spissøl er det siste og svakeste ølet man får ved hjemmebrygging. Ordet betyr egentlig 'matøl'.