Sommerasters, urt i kurvplantefamilien. 50–100 cm høy, finnes i flere former med forskjellig høyde og blomsterfarge. Stammer fra Øst-Asia, dyrkes som ettårig hageplante her i landet, blomstrer juli–oktober.