Snyltefisk er en fiskeart i familien snyltefisker. Arten er kjent fra norske farvann, men vi har lite kunnskap om utbredelse og biologi.