Snøplog, plog til å brøyte snø med. Til snørydding på veier og jernbaner brukes snøplog av stålplater som festes foran en bil eller et lokomotiv. Plogens vinger er formet slik at snøen under fart blir løftet opp og kastet ut til begge sider. På veier brukes også ensidige omstillbare ploger, som kaster snøen enten til høyre eller til venstre. På værharde strekninger med store snøfall brukes roterende snøplog, snøfresere. Ved den typen som brukes på jernbanens høyfjellsstrekninger, skjæres snøen løs av et stålhjul som roterer om en akse i banens lengderetning og er utstyrt med radielle, skråstilte kniver eller skovler. Hjulet (rotoren), som kan være 3 m eller mer i diameter, er innebygd i forenden av en spesialvogn.