Slat er en spaltevinge, plassert som en del av vingeprofilen på fly. Den er bevegelig og opphengt i forkant. Når den automatisk eller manuelt betjent trer i funksjon ved bevegelse fremover, dannes en slot, spalteåpning, som øker løftet og tillater redusert landingshastighet ved at separasjon først skjer ved høyere innfallsvinkel.