Skjoldvulkan, vulkankjegle. Skjoldvulkaner er flate, men meget store vulkaner som er bygd opp av lettflytende basaltisk lava. Typeeksempel er Mauna Loa på Hawaii.